PG Students

 

1976

Dr.B.R.Naik
Dr.Latheef

1977


Dr.Rajeevan
Dr.Azeem

1978

Dr.P.J.Joseph
Dr.Pushpa

1979

Dr.Sudha

 

1980

Dr.George Varghese
Dr.Apoorva Adyapak

1981

Dr.George Paul
Dr.Thomas Kaliyath

1982

Dr.C.R.Geetha
Dr.George Varghese

 

1983

Dr.Oommen Aju Jacob
Dr.George Varghese
Dr.Jose Kalliath

1984

Dr.P.Sukumaran
Dr.Saramma George
Dr.Ashraf

1985

Dr.A.Rabi
Dr.Anil kumar
Dr.Jolly Kurian

 

1986

Dr. Renjith Dewakaran
Dr.Sajish Kuriakose
V.A.Sashikumar

1987

Dr.Sanjeev.Nair
Dr.G.V.Ravi
Dr. Augustine Daniel

1988

Dr.Sujith harshan
Dr.Elizabeth Shirley George
Dr.A.V.George

 

1989

Dr.Geetha
Dr.C.R.Sobhana
Dr.Veerabahu

1990

Dr.Mohan
Dr.paul.V.J
Dr.Sajad Mohiudeen

1991

Dr.Ajith kumar.K
Dr.Ajay Haridas
Dr.Natasha

 

1992

Dr.Shankar Vinod
Dr.Epen Thomas
Dr.Rajashree Banarjee
.Dr.Sharafudeen

1993

Dr.Sajeev
Dr.Salim

1994

Dr.Sahid shetty
Dr.George.K
Dr.Jyothi Joshuva

1995

Dr.

1996

Dr.Sunitha
Dr.Jayanth
Dr.Mathew Tharakan

 

1997

Dr.Sheela.H.V
Dr.Mathew jose
Dr.Sooraj.S

1998

Dr.Nithya
Dr.Latha.P.Rao
Dr.Shabeer Abdullah

1999

Dr.Suvi Manual
Dr.Deepthi Symual
Dr.Srigirivas

 

2000

Dr.Suresh Babu
Dr.Santhosh kumar
Dr.Eldhouse

2001

Dr.Bindu.R
Dr.Manoj.S
Dr.Prashanth.T

2002

Dr.Omprakash
Dr.N.Jayakumar
Dr.Rajeev

 

2003

Dr.Ajoy Kumar Shahi
Dr.Shiny
Dr.Manju Philip

2004

Dr.Rahul Kashyap

2005

Dr.Abhinand.P
Dr.Lin Jacob Varghese
Dr.Vinayakrishna.K.

 

2006

Dr.Hasti.S.K.
Dr.P.G.Antony
Dr.Sujee.C

2007

Dr.Arun.T.J
Dr.Madhusudana Rao
Dr.Vikash Goyal

2008

Dr. Delesh Krishnan KR
Dr. Rammohan RS
Dr. Shivaprasad Sharma