PG Students

 

1974
Dr.Kesava Bhat


1975
Dr. K.T.Paulose
Dr. K. U. Appachan

1976
Dr. George Jacob


1979

Dr. Romesh Mani
Dr. Jacob Jacob1980

Dr. M. Jayarama
Dr. O. P. Hema
Dr. Pranab Sarkar

1983
Dr. K. Jyothindra Kumar
Dr. M. Harindranath
1986
Dr. Anna Oommen
Dr. Anitha kumari D.K
1987
Dr. Shobha Sundareswaran
Dr. Bhamini. D

1988

Dr. Saji. C. Abraham
Dr. Rengit Alex
Dr. Pradeep Babu. S
Dr. K. G. Gopakumar
Dr. Abdul Rehman. P. S
Dr. K. P. Prabhakaran
Dr. P. S. Sadanandan

1989
Dr. Ashwani Kumar Gupta
Dr. Marykutty Joseph
Dr. Nandakumar
Dr. P. J. Antony

1990

Dr. Anna Cecilia D’souza
Dr. Sujith Mathew
Dr. Joe E Rozario

1991

Dr. Anil Kumar. P
Dr. B. Satheesh Kumar
Dr. Abraham Skaria
1992
Dr. Abu Abraham Joseph
Dr. Varghese K. Joseph

1993

Dr. Punnoose George
Dr. Sreekrishnan .B
Dr. Anil. G


1994

Dr. Pratapan Parayaruthottam
Dr. Sreejith Kumar. G
Dr. Sheeba Nawab
1996
Dr. Janardhanan. K
Dr. Joe Bijoy


1997

Dr. Hashim Ali
Dr. Suja Ani George
Dr. Krishna Das1998

Dr. Alkaf
Dr. Vincy Antony
Dr. Uday kumar Umesh
Dr. Anil J.Thomas
1999
Dr. Chandradas
Dr. Suresh. N
2000
Dr. Pawanjit Singh
Dr. Anirudh Agarwal


2001

Dr. Vinod Krishnan
Dr. Manoj. M
Dr. Manjusha. K. K


2002

Dr. Upendra Jain
Dr. Madhav Manoj
Dr. Deepu Leander


2003

Dr. SOBU SEBASTIAN
Dr. ALEX J.V.
Dr. KAMAL BAJAJ


2004

Dr. Sushil Kumar
Dr. Sunish . T. Daniel
Dr. Seema Mohammed


2005

Dr. Ankur Gupta
Dr. Peter. T. J
Dr. Chandrasekhar Sahoo
Dr. Seeniya. C. K
Dr. Nishad. A
Dr. Julie Raj

2006

Dr. Anil Abdul Kaphoor
Dr. Nihar Ranjan Sahoo
Dr. Sibi A.S.
Dr. Vasudevan S.D.
2007
Dr. Govind Raghunath Suryavanshi
Dr. Jayan James
Dr. Sandeep Mathew


2008

Dr. Deepa Shalini
Dr. Sasi Bhushan Ekka
Dr. Subrat Kumar Sahany