PG Students

 

List of Post Graduate students from first batch

 

Dr. Razy Cheru T.
Dr. Mehrunnisa Bai
Dr. Shamsudeen H.
Dr. Kunzamma Sebastian
Dr. Panigrahi
Dr. Varghese
Dr. Sasidharan Nayar
Dr. Philip M. G.
Dr. Valsamma George
Dr. Thaha P. S.
Dr. Jose Richard
Dr. Presanthila Janam
Dr. Rosamma Joseph
Dr. Anto Joseph
Dr. Augustin Daniel
Dr. Arifa Beegom
Dr. Anil S.
Dr. Thresiamma
Dr. T. P. Padmakumar
Dr. Serine Prabhachellam
Dr. Raju Kurian Ninan
Dr. Thomas
Dr. Bindu R.
Dr. Kurian M. Mani
Dr. Jyothi T. C.
Dr. Anil K. Philip
Dr. Thomas C. Kappan
Dr. Sreela L.
Dr. Preethi Joseph
Dr. Mini Philip
Dr. Preetha Nath
Dr. Vinu Sudhakar
Dr. Bindu R. Nayar
Dr. Jacob Varghese
Dr. Sheeja K. Varghese
Dr. Anto N. L.
Dr. Rajan John
Dr. Winston George
Dr. Jayashree P. R.
Dr. Seema Vijayan
Dr. Bejoy Babu
Dr. Harikrishnan
Dr. George Jacob
Dr. Suresh M. K.
Dr. Hari Kumar Menon
Dr. Baiju R. M.
Dr. Rajesh S.
Dr. Roshni Ramesh
Dr. Shyamla Devi
Dr. Shamsheer
Dr. Arun Sadasivan
Dr. Jose Paul
Dr. Angel Fenol
Dr. Anuradha S.
Dr. Mahesh Narayan
Dr. Raseena Beevi
Dr. Bipin Thomas
Dr. Reshmi C. Nayar
Dr. Shibu Godfrey Pariera
Dr. Ambilli R.
Dr. Pradeep S. Anand
Dr. Roshna
Dr. Anila S.
Dr. Divya K.
Dr. Ajith kumar K. C.
Dr. Nisha K. J.
Dr. Rajesh B.
Dr. Arun Sivadas
Dr. Annie Kitty George
Dr. Betsy Joseph
Dr. Biju Balakrishnan

 

2006

Dr Santosh Kumar Verma
Dr Jeena Jacob
Dr Preeja C

2007

Dr Lakshmi Sreenagesh
Dr Mallya Anuradha R
Dr Sanghavi Dipti K

2008

Dr Remya Mohan
Dr Parate Neeta
Dr Suchitra A


2009
Dr ANILA JACOB
Dr MANGESH DATIR
Dr HEJAL BHAMTIKAR

2010
Dr DEEPA V S
Dr REKHA P R
Dr JESSYLET J

2011
Dr VIPIN V I
Dr ARUN KUMAR
Dr DEVASHISH

 

 

.