PG Students

 

 

1988
Dr. Noorjehan Beegum
Dr. Sheela Sreedharan
1989
Dr. Fairly Emmanuel
Dr. Salim A.

1990
Dr. Kannan V.
Dr. Anil Thaliath

 

1991
Dr. Jaya I.
Dr. Marina Sebastian
1992
Dr. Dana Cheriyan
Dr. Sageena George

1993
Dr. Jayasree S.
Dr. Rajamani

 

1994
Dr. Jayalatha
Dr. Ravindran V.
1995
Dr. Elizabeth Joseph
Dr. Joy Kurian

1996
Dr. Bobby Paul
Dr. Joe Louis

 

1997
Dr. Rita Zarina A.
Dr. Ektah Khosla
1998
Dr. Anupam Kumar T.V.
Dr. Suchitra M.S

1999
Dr. Padma Kumari B.
Dr. Chintu S.

 

2000
Dr. Sonu Thomas
Dr. Anand Raj
2001
Dr. Rekha Nair
Dr. Varghese Chacko

2002
Dr. Digesh Balachandran
Dr. Chetan Bhat

 

2003
Dr. Sreejith
Dr. P.P. Jeeva
2005
Dr. Sharada P. Nampi
Dr. Divya KS

2006
Dr. Gibi Syriac
Dr. Bijimole Jose

 

2007
Dr. Alphi Cardoz
Dr. Perumal P

2008
Dr. Kumar Kavita Krishna
Dr. Bhat Sangeetha Govinda