PG Students

 

LIST OF POST GRADUATE STUDENTS

Dr.Parameswaran Nair E.K
Dr.G.Ramachandran
Dr.Alexander K.J
Dr.G.Ramachandran
Dr.M.Madhusudhana
Dr.Richard Noronha
Dr.Tom Jose
Dr.K.Narayanan Unni
Dr.Jolly Mary Varughese
Dr.Kunjamma Thomas
Dr.Murali G.
Dr.Latha.K.Bhat
Dr.Judy John
Dr.Sunny Paulose
Dr.Sheela George
Dr.Baby James
Dr.Ramesh Kumar
Dr.Rejina Thomas
Dr.N.O.Varghese
Dr.Ravi Varma K.
Dr.Anitha Balan
Dr.Sobhana C.R.
Dr.Abraham Thomas
Dr.Geetha Devi M.R
Dr.M.K.Mani
Dr.Paul V.I
Dr.Pradeep C.V
Dr.Radhakrishnan Nair
Dr.Retnamma Gopakumar
Dr.Sujathan S.
Dr.Thampi Prabhakaran
Dr.Kurien K.George
Dr.George Ipe
Dr.Nanda
Dr.Sandya R.
Dr.Suja Mathew
Dr.Govind H.
Dr.Manoj K.V
Dr.N.V.Abraham

 

1990
Dr.Louis .K.Perumali
Dr.Varghese.K.Joseph
Dr.Sudheendran
Dr.Anjali Soman

1991

Dr.Raji.M.A

Dr.Rejula.F
Dr.Gibi Paul

1992

Dr.Raj Krishnan
Dr.Mini Rajagopal
Dr.Thara Philip
Dr.Uma

1993
Dr.Sam Joseph
Dr.Mali.G.Nair
Dr.Sheela Sreedharan

1994

Dr.Ayyappan K.
Dr.Bindu.M.K
Dr.Mariamma.K.C
Dr.Sobha K.

 

1995

Dr.Binoy Paul
Dr.Gayathri.M.L
Dr.Manoj Kumar
Dr.Manoj P.
Dr.Sivapriyan.T.S
Dr.Krishnakumar K.

1996
Dr.Dhalia Antony
Dr.Aflah.M.K
Dr.Shaheen M.B
Dr.Vimal Kumar K.P

1997

Dr.Anupama Ramachandran
Dr.Suja Thomas
Dr.Sreedevi P.V
Dr.Sheela S.B

 

1998

Dr.Sunil Jose
Dr.Anwar Sadath
Dr.Unnikrishnan
Dr.Vijai Mathai

1999
Dr.Feminath G.
2000
Dr.Binu N.S
Dr.Christalin R.
Dr.Rakhee M.N

 

2001

Dr.Shiji Dinakaran
Dr.Sreekumar
Dr.Mary Kurien
Dr.Abhilash .V.Jacob

2002

Dr.Thomas Joseph
Dr.Sheena P.
Dr.Shameem Ahsan


2003
Dr.Asok
Dr.George Jacob
Dr.Ajay Kumar Gupta
Dr.Prasanth Balan

2004

Dr.Manjusha
Dr.Rini Rajendran
Dr.Gopakumar K.
Dr.Priya R.

2005

Dr.Sreeja J.
Dr.Eva .C.Das
Dr.Aarthi M.V
Dr.Latha S.

2006
Dr.Lalit Likhyani
Dr.Geetha S.
Dr.Soumyakant Mohanty

2007

Dr.Madhavadas K.
Dr.Rajesh Karthik
Dr.Varna R.
Dr.Beena John

 

2008

Dr.Leeba Varghese
Dr.Ramanathan D.
Dr.Sudhakar S.
Dr.Vijit N.

   

 

 

.